Wat is de nieuwe AVG wet?

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt per 25 mei 2018 van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens komt dan te vervallen.

De AVG is niet belangrijk voor mij, TOCH?!

De AVG beschermt persoonsgegevens, hierbij gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Zelfs een simpele nieuwsbrief via uw website aanbieden kan al in de strijd zijn met de regels.

Dus de AVG heeft impact op alle ondernemers in Europa.

Wat is de impact van de AVG voor het MKB?

De nieuwe wetgeving is niet alleen voor grote bedrijven maar ook voor de MKB ondernemer. De nieuwe wet versterkt privacy rechten van mensen, breidt ze uit en zorgt voor meer verplichtingen voor u als ondernemer die persoonsgegevens verwerken. U krijgt meer verantwoordelijkheid om aan te tonen dat u zich aan de wet houdt.

Waar moet ik beginnen als ondernemer?

Aan de hand van een stappenplan kunnen wij samen met u een inventarisatie maken. Met deze inventarisatie kunt u een aantal simpele maatregelen nemen. Uw organisatie is dan klaar voor de nieuwe AVG.

Mocht u vragen hebben of een afspraak willen plannen neem dan contact met ons op via 0118-678990 of info@abmict.nl